Schody z wangą centralną

Oferta

Schody z wangą centralną

Schody z wangą centralną opierają swoją konstrukcję na belce, która biegnie wzdłuż stopni. Belka, czyli wanga przede wszystkim spełnia tutaj zadanie elementu nośnego i zapewnia schodom stabilność. Najczęściej jest wykonana z drewna, głównie z klejonki na mikrowczepy albo klejonki litej, chociaż można się też spotkać z wangą z zupełnie innych materiałów, takich jak beton.

Konstrukcje z wangą centralną prezentują się najlepiej w wersji z ażurowymi podstopniami. Dzięki temu belka jest wyeksponowana i zyskuje dodatkowy wymiar estetyczny. Schody z belką często projektowane są na zasadzie kontrastu, gdzie stopnie i wanga mają zupełnie inną barwę. Uzupełnieniem konstrukcji powinna być odpowiednio dobrana balustrada, na przykład w postaci tralek, relingów albo szklanego wypełnienia.

KALKULATOR - WYCENA SCHODÓW